Tilmelding

Tilmeldingen og aftaler om undervisning i mit eget værksted  via mit telefonnr. 26391732 eller på mailadressen.
Der vil ved de kurser, jeg holder for foreninger, være angivet et tlf.nr. for tilmelding.